Wil u weten wat uw terugverdientijd is? Vraag dan vrijblijvend een offerte bij ons aan. Door de gestaag dalende prijzen in de afgelopen jaren wordt de terugverdientijd op zonnepanelen steeds korter. En wanneer u de panelen zelf legt wordt de terugverdientijd tot 2 jaar bekort.

Wat bepaalt de terugverdientijd?De terugverdientijd van uw zonnepanelen wordt o.a. door de volgende factoren bepaald:

  • De aanschaf- en installatiekosten.
  • Of u met schaduwwerking op uw dak te maken heeft.
  • De ligging van uw dak.
  • De hoeveelheid zonuren in uw regio.
  • Het rendement van uw zonnepanelen
  • De elektriciteitsprijs, nu en in de toekomst.

Wat bespaart zelf leggen?rekenvoorbeeld met montage door een installateur

Uw huidige verbruik is ongeveer 3.400 kWh per jaar. Momenteel neemt u dit bij een energieleverancier voor € 0,20 per kWh af. Per jaar betaald u hiervoor dus € 680,-.

U besluit tot de aanschaf van 10 zonnepanelen die ongeveer overeenkomen met uw huidige verbruik. Per paneel levert dit 275 kWh aan stroom op.

Deze zonnepanelen koopt u bij ons in voor € …. U laat de montage door een installateur uitvoeren, dit zal u ongeveer € …. kosten. Daarbij kunt u de 21% BTW a € …. nog terugvragen van de belastingdienst. U dient nog wel rekening mee te houden dat u halverwege de looptijd uw omvormer zal moeten vervangen. Deze zal circa € … kosten Uw totale netto investering komt daarbij uit op € …….

Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u 10 x 275 = 2750 kWh. Wij zijn er in dit rekenvoorbeeld vanuit gegaan dat uw dak gunstig t.o.v. de zon ligt en er geen schaduwwerking is. Uw totale besparing bedraagt hierdoor 2720 x € 0,20 = € 544 per jaar.

Dit betekent dat u uw investering in zonnepanelen na ongeveer .. jaar heeft terugverdiend. Aangezien de levensduur van zonnepanelen ongeveer 30 jaar is profiteert u circa .. jaar van uw eigen gratis zonne-energie.


rekenvoorbeeld wanneer u de montage zelf doet

Wanneer u de montage echter zelf doet bespaart u ten opzichte van het bovenstaande rekenvoorbeeld € …. Daarmee wordt uw totale netto investering teruggebracht van € … tot € ….

Dit betekent dat u uw investering in zonnepanelen met zelf monteren na ongeveer .. jaar heeft terugverdiend. Dat scheelt 2 jaar in terugverdientijd.