Op de montage en installatie van uw zonnepanelen kunt u veel geld besparen door dit (deels) zelf te doen. Qua kosten om dit te laten doen moet u rekenen dat u hiervoor ongeveer tussen de € 500 en € 1.500 kwijt voor bent. Dit komt overeen met het jaarverbruik voor .. jaar.

De montage is snel en eenvoudig zelf uit te voeren. Solartec wil er zorg voor dragen dat alles wat u zelf doet zo veilig mogelijk verloopt. Om u hiermee te helpen hebben wij een handleiding voor u gemaakt. Per onderdeel kunt u ook de uitgebreide instructievideo’s bekijken.

Daarnaast bieden wij ook online hulp aan. U kunt uw vragen via e-mail stellen, maar ook via het chat programma wat u rechtsonder in uw beeldscherm vindt. En eventueel kunnen wij ook hulp op locatie bieden.

Ziet u het echt niet zitten om de zonnepanelen zelf op uw dak te monteren en / of de installatie zelf uit te voeren? Geen probleem. Wij kunnen dit ook voor u regelen.

bouwkundige aandachtspunten

Het is raadzaam om bij de montage van uw zonnepanelen rekening te houden met de windbelasting, dit is de invloed van harde windstoten en wervelwinden op uw installatie. In onze handleiding en instructievideo’s is te zien hoe de zonnepanelen zo stevig mogelijk verankerd kunnen worden. Het is ook belangrijk om de zonnepanelen niet direct tegen de dakrand aan te leggen.

Op een schuin pannendak van een vrijstaande woning of een hoekhuis kunt u hiervoor het beste 2 dakpannen van de zijkant vandaan blijven. Ook onder de nok zal u 2 dakpannen moeten vrijlaten.

Bij een plat dak is het verstandig om i.v.m. de windbelasting niet het gehele platte dak vol te leggen met zonnepanelen. Daarbij geldt de stelregel dat u éénmaal de hoogte van de panelen vrijhoud van de dakrand. Is bijvoorbeeld het hoogste punt van uw zonnepanelen installatie 40 cm, dan dient u uw zonnepanelen minimaal 40 cm vanaf de dakrand te leggen. Uiteraard is wat vrije ruimte ook handig om op het dak te kunnen lopen voor periodieke onderhoudswerkzaamheden.

Andere aandachtspunten om er voor te zorgen dat u bij zonnepanelen op een plat dak geen schade door de wind oploopt zijn:
Hoe meer panelen er aan elkaar worden gekoppeld, hoe stabieler uw zonnepanelen installatie wordt.
Gebruikt u een stellage waarop de zonnepanelen komen te liggen dan moet u deze voldoende met ballast verzwaren.
Hoe lager de zonnepanelen op uw dak liggen, bijvoorbeeld in een hoek van 15 graden, des te minder wind de zonnepanelen vangen. Dit heeft echter wel enige invloed op uw rendement aangezien de ideale plaatsingshoek 35 graden is.

aandachtspunten op elektrotechnisch gebied

Voordat u begint met het plaatsen van de zonnepanelen zou u alvast kunnen nadenken hoe u de bekabeling van de zonnepanelen op de omvormer wil aansluiten. Hierdoor kan u tijdens de montage de zonnepanelen op de juiste manier installeren.

Zorg er hierbij voor dat de omvormer binnen 15 meter van de zonnepanelen staat. De verliezen over de bekabeling zullen dan onder de 2% blijven.

De zonnepanelen zal u in serie moeten schakelen (dit wordt ook wel een string genoemd ) m.b.v. de gelijkstroom kabels. Daarbij is het belangrijk dat u weet hoeveel strings u dient te maken om de omvormer goed te laten werken en uit hoeveel panelen iedere string mag bestaan.