draag bij aan een duurzame toekomst

Doet u nu al aan energiebesparing? Dan is de stap om groene energieproducent te worden niet meer zo heel groot. Met zonnepanelen op uw dak heeft u de mogelijkheid om uw totale elektriciteitsgebruik zelf op te wekken. Daardoor bent u nagenoeg niet meer afhankelijk van een energieleverancier.

Met zonnepanelen draagt u bij aan een duurzame toekomst. Op de huidige manier kunnen we niet doorgaan met de vervuiling en uitputting van onze leefomgeving. Het milieu is een zaak voor ons allemaal. Neem zelf uw maatschappelijke verantwoordelijkheid en investeer in zonnepanelen. Daarmee kunt ook u een positieve bijdrage leveren.

Bovendien helpt u met zonnepanelen mee aan het tegengaan van klimaatverandering en de opwarming van de aarde. Dit is namelijk een probleem van ons allemaal. Niet alleen voor nu, maar ook voor in de toekomst.

 

Wat zegt de overheid over duurzame energie?

“De Rijksoverheid wil dat in 2020 14% van alle energie uit duurzame bronnen komt.

Voor 2050 streeft de Rijksoverheid naar een zo duurzaam mogelijke energievoorziening. Dan moet de uitstoot van broeikasgassen 80-95% minder zijn vergeleken met 1990.”

 

duurzaamheid

Zonne-energie vervuild de lucht niet. Er komt niet zoals bij traditionele energie opwekking koolstofdioxide, stikstofoxide, zwaveldioxide en kwik vrij. Daardoor draagt het er aan bij dat de aarde niet extra wordt opgewarmd, of dat er smog en zure regen ontstaat. Bovendien helpt het bij het bij het tegengaan van de uitstoot van broeikasgassen.

Het belangrijkste voordeel van zonnepanelen is dat dat er bij het maken van elektriciteit geen schadelijke stoffen in de atmosfeer vrijkomen. Zonne-energie is de meest schone en groene energie. Naast schoon is het ook nog duurzaam en helpt het bij de bescherming van ons milieu.

Voor zonne-energie is geen brandstof nodig, de energie wordt immers uit zonnekracht gehaald. Daardoor krijgt u nu, en in de toekomst, niet te maken krijgt met prijsstijgingen zoals bij traditionele brandstoffen wel het geval is.

Daarnaast draagt het ook bij aan het verminderen van kosten en problemen met het winnen en transporteren van brandstof als ook het opslaan van radioactief afval.